Forbedret og forenklet

Version 4

  • er et åbent og fleksibelt kursus-oplæg til kristendomsundervisning for voksne
  • er let at bruge og tilpasse lokale forhold
  • er ikke bundet til et bestemt koncept eller en særlig undervisningsform
  • er digitalt baseret og til stadighed under udvikling og i dialog med sine brugere
  • er udviklet og gennemprøvet i en dansk folkekirkelig kontekst
  • er baseret på Folkekirkens evangelisk-lutherske kristendomsforståelse
  • er i 2016 udkommet i en omfattende opdateret version med bl.a. nye videofilm, fotos, PR materialer, undervisningsvejledninger og deltagermateriale

Køb kristendomskursus

Version 4 - ny bruger

Version 4 - opgradering fra tidligere version

Nyheder

Se mere på Facebook